Wat doen de klimaatveranderingen met onze riolering?

4 december 2019 | Bedrijfsnieuws | redactie

We kunnen er de laatste tijd niet omheen: de klimaatveranderingen. De ijskappen smelten, diersoorten sterven uit en het waterpeil komt steeds hoger te staan. Het lijkt allemaal misschien een ver van je bed show, maar niks is minder waar. De klimaatveranderingen hebben namelijk een grote invloed op ons rioleringsstelsel waar wij allemaal mee te maken krijgen. Maar wat voor effect heeft dit dan precies, en zijn we daar wel op voorberei? Je leest het hieronder.

Klimaatverandering

Een rioolvakman in Nieuwegein en omgeving vertelt ons het volgende: ons rioolstelsel is absoluut niet voorbereid op de klimaatveranderingen. Het gevaar komt tegenwoordig namelijk niet meer vanuit de zee, maar vanuit boven. Al het regenwater dat komt uiteindelijk terecht in het riool en als dit steeds meer wordt gaat dat grote problemen veroorzaken. Op eigen terrein kun je gelukkig maatregelen treffen om de regen op een ander manier op te vangen, echter lost dit de problemen niet op als de gemeente niks doet aan het openbare rioleringsstelsel. Gelukkig zijn er een aantal gemeenten waar het regenwater tijdelijk opgevangen wordt. Deze worden dan op een later moment leeggepompt. Dit is een goede, structurele oplossing wanneer alle gemeenten met dit systeem zouden werken.

Inspelen op het weer

Wanneer het rioolstelsel een hevige regenbui niet aankan, dan is het slechts een kwestie van afwachten totdat de telefoontjes bij de rioolvakman in Nieuwegein en omgeving binnenstromen. Op dit soort dagen zijn er veel spoedklussen en het is erg belangrijk om hier goed op voorbereid te zijn. De weersvoorspellingen zijn voor deze vakmannen dan ook erg waardevol. Als er veel regen of bijvoorbeeld een storm wordt voorspeld dan zorgen ze ervoor dat de planning hierop aangepast wordt. Minder dringende problemen maken dan even plek voor lekkages, overstromingen en andere spoedklussen veroorzaakt door het extreme weer.

Nieuwbouw

De laatste jaren is er in Nederland veel gebouwd. En ook nu worden er nog steeds in een mum van tijd complete nieuwbouw woonwijken opgeleverd. Maar hoe wordt in die nieuwe wijken rekening gehouden met de klimaatveranderingen? Het is een grote verbetering dat het afvalwater en regenwater van elkaar worden gescheiden. Niet alleen is het beter voor het milieu, je loopt bijvoorbeeld ook niet het risico dat je toilet overstroomt bij hevige regenval. Keerzijde van dit verhaal is dat het riool bij een goede regenbui normaal gesproken even goed doorspoelt. Bij een gescheiden rioolstelsel is dit niet het geval. Ook wordt er tijdens de bouw niet voldoende stilgestaan bij het belang van een goede vakman voor het aanleggen van een riolering. Het resultaat hiervan is een slecht werkend rioleringsstelsel dat veel problemen oplevert. Een rioolvakman in Nieuwegein en omgeving moet dan in actie komen.